IMP Community

October 26, 2009

wang & kewangan Islam

Berita Harian. 20/10/2009

mn.omar

Kewangan Islam telah diterima umum dan menjadi satu industri yang amat memberansangkan. Namun terdapat tanggapan bahawa kemudahan kewangan Islam tiada beza dengan kewangan biasa kecuali nama kontrak tersebut dalam bahasa arab dan borang-borang berwarna hijau. Kalau kontrak tersebut pinjaman, pelanggan masih perlu membayar lebih dari apa yang dipinjamkan atau kadang-kadang lebih tinggi. Adakah sama faedah dan keuntungan dan kenapa faedah diharamkan tetapi keuntungan dibenarkan sedangkan yang bezanya hanya perkataan dan tulisan.

Persoalannya, adakah tanggapan ini betul atau orang beranggapan begini tidak faham konsep-konsep akad atau telah berlaku pengubahsuaian dalam kontrak-kontrak kewangan Islami sehinggga pelanggan lebih tidak faham dari faham terhadap apa yang berlaku. Namun, sama ada faham atau tidak, manusia perlukan satu sistem kewangan yang bebas dari amalan-amalan yang ditegah terutamanya melibatkan riba hasil dari urusan pinjam meminjam. Hebatnya kewangan Islami bukan kerana jenamanya tetapi prinsip utama yang telah disempadankan oleh Allah.

Faedah dalam urusan kewangan biasanya merujuk kepada lebihan yang diperolehi dari wang asas yang dipinjamkan manakala keuntungan pula adalah pulangan yang diperolehi hasil dari menjual barangan atau perkhidmatan. Islam melarang keras amalan mengambil faedah dari pinjaman yang disebutkan sebagai riba manakala amalan jualbeli dengan kadar keuntungan dibenarkan.

Aktiviti utama bank konvensional ialah antara lain berurusan dengan pinjaman dan mendapat keuntungan hasil dari pinjam meminjam wang. Wang diniagakan dengan memberikan pinjaman wang untuk mendapatkan keuntungan ke atas apa yang telah diberikan. Sekiranya perbankan Islam membuat urusan yang sama dan cuba membezakan kulit luar, warna dan jenama, maka betullah tanggapan mengatakan perbankan dan kewangan Islam tiada bezanya. Sebarang bentuk pinjaman dalam sistem kewangan mestilah menepati akad Qard al-hasan iaitu pinjaman tanpa dikenakan sebarang faedah.

Apa yang berlaku ialah institusi kewangan memberi wang dan mendapat pulangan yang melebihi wang asas sebagai keuntungan. Untuk menjadikannya sebagai jualbeli, maka beberapa pendekatan diambil supaya dapat menjadikan aktiviti ini nampaknya seolah-olah jualbeli. Helah disusun dengan teliti dan dialaskan dengan hujah-hujah yang mengharuskan jenama kontrak tertentu yang pada hakikatnya tidak dilaksanakan mengikut keperluan asal. Pendapat ulama digunakan dan yang malangnya, pengamal kewangan Islami sendiri mencari jalan untuk merombak bentuk asal akad tetapi menisbahkannya kembali kepada ulama yang tidak lagi dapat memantau ketelusan perubahan dan rombakan yang dibuat.

Pengharaman riba memang jelas tetapi yang agak kabur adalah beza di antara amalan riba dan jual beli. Namun, sebagai muslim yang bertanggungjawab, perincian tentang ini perlu mendapat keutamaan bukannya menjadi dalang yang membuka pintu kepada kemurkaan Allah. Jangan tergolong di dalam golongan yang disentuh al-Quran sebagai satu kumpulan yang cuba membolehkan apa yang tidak dan sanggup bersusah-susah untuk menjualbelikan riba.

Allah menegaskan di dalam al-Quran tentang halalnya jualbeli dan mengharamkan riba.  Imam al-Ghazali menghuraikan bahawa “Riba diharamkan kerana riba boleh menghalang orang ramai dari terlibat secara langsung dengan aktiviti ekonomi sebenar”. Pengharaman riba atau apa-apa saja nama lain bagi riba adalah untuk mengelakkan penindasan pihak yang mempunyai wang ke atas orang yang memerlukan. Perkara ini jelas bercanggah dengan kepentingan kemanusiaan kerana peminjam tiada pilihan lain terpaksa membayar lebih dari apa yang diperolehi dalam pertukaran. Lanjutan ilah hukum ini juga ialah hilangnya keseimbangan, pertikaian ketelusan, tekanan terhadap golongan kurang mampu dan lenyapnya keadilan dalam urusniaga. Apabila ia dibiarkan berleluasa, keseluruhan sistem ekonomi akan menjadi rapuh kerana aktiviti ekonomi sebenar tidak jelas sama sekali.

Oleh itu, memahami, membezakan dan menjarakkan di antara jualbeli dan riba bukan sahaja penting tetapi menjadi tanggungjawab pengamal kewangan Islami. Hukum berkenaan tetap sama tidak kira nama, warna atau rupa. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa atau harta (luaran sesuatu) tetapi melihat kepada pendirian (hati) dan amalan-amalannya. Gambaran besarnya dosa amalan riba melebihi perbuatan zina yang terkutuk walaupun penzinaan tersebut berlaku dengan keredhaan. Begitu juga yang berlaku di dalam industri. Walaupun permintaan kepada ‘skim pinjaman wang Islami’ makin meningkat dan ‘menguntungkan’ namun, ia bukanlah alasan untuk membuka pintu amalan riba. Keuntungan jangka pendek golongan tertentu apatah lagi mengorbankan kekananan tuntutan ajaran Islam tidak tergolong sama sekali di dalam maqasid syariah.

Riba adalah kezaliman yang berlaku dalam muamalah yang boleh meruntuhkan keseluruhan sistem ekonomi. Apabila keadilan, ketelusan dan keseimbangan dinafikan, lihatlah bagaimana krisis ekonomi dunia masyarakat antarabangsa hadapi sekarang. Sampai ke satu tahap, kerapuhan muamalah berasaskan riba menunjukkan dirinya yang rapuh dengan menghancurkan dan memberi kesan yang ketara terhadap keyakinan muamalah ekonomi sebenar.  Untuk pulih, keseluruhan sistem perlu dirangka semula selari dengan ajaran Islam. Kefahaman konsep muamalah dan menakrif semula syarat serta rukun jualbeli menjadi satu kemestian. Akad-akad muamalah Islami sebenarnya telah datang dengan pakej pengurusan risiko di dalamnya. Sekiranya aspek pengurusan risiko ini diabaikan dengan membuat rombakan syarat atau mengahwinkan akad-akad yang tidak sesuai, maka akan lahir risiko yang lebih rumit.

Dalam jualbeli barangan atau perkhidmatan, wang dicipta bagi mewakili harga, nilai dan pengukur yang menggantikan kelemahan sistem barter. Wang yang menerima berbagai sudut pandangan dan perkembangan kepenggunaannya telah mengelirukan pengamal kewangan dari aspek pemakaian. Wang yang bertindak sebagai harga tidak boleh diurusniagakan kecuali dengan mengikut ketetapan pertukaran yang telah digariskan seperti kadar/kuantiti, masa dan motif. Akibat dari sentiasa berdamping dengan barangan yang diniagakan dan sentiasa tidak boleh dipisahkan, wang dianggap sebagai barang yang boleh diniagakan dan mempunyai harga tertentu.

Teori nilai masa wang (time value of money) yang diterimapakai dalam amalan kewangan Islami atau dalam penghargaan aset (asset pricing-proses memberi harga kepada aset kewangan) lebih mencelaru apabila ada pihak salah faham konsep wang sebagai komoditi bukannya wang sebagai harga. Sebenarnya, selain dari urusniaga berkomoditi (atau perkhidmatan), wang tidak mempunyai nilai masa sama ada dinisbahkan kepada jangkamasa sekarang atau di masa akan datang. Wang itu sendiri sekiranya bernilai satu ribu tetap sifatnya bernilai satu ribu dalam masa setahun akan datang. Jatuhnya harga atau nilai kuasa wang tersebut hanya apabila dinisbahkan kepada barangan atau perkhidmatan pada waktu ingin digunakan. Ini kerana dominasi ekonomi bukannya wang tetapi barangan (atau perkhidmatan), jenis muamalah dan pasarannnya.

Memang terdapat di dalam tradisi amalan Islami yang membenarkan landasan berbezanya harga jika dijual secara tunai dan bertangguh tetapi, kadar tersebut adalah kadar harga komoditi berkenaan, bukanlah membawa makna yang sama bahawa wang berubah nilainya iaitu sekarang lebih tinggi nilainya berbanding pada masa hadapan seperti yang diamalkan dalam amalan konvensional.

Wang sebagai tanda ukur penilaian yang diterima umum dan dianggap sebagai harga pertukaran sesuatu muamalah semata-mata dan bukannya sesuatu yang boleh diniagakan dengan sendirinya tanpa melibatkan barangan dan perkhidmatan. Apabila perniagaan wang berlaku iaitu apabila wang ditukarmilikan dengan dikadarkan dengan harga ke atas wang tersebut, maka nilai tambahan itu adalah riba dan diharamkan oleh Islam. Walau apa cara dan helah dibuat serta dinamakan dengan nama yang lebih sedap, atau diamalkan dengan kerelaan pihak bermuamalah, amalan riba tetap tidak dibolehkan. Akad jualbeli berasaskan pinjam meminjam seperti bai’ bithamani ajil (BBA), bai’ al-inah, tawarruq dan murabahah, atau akad-akad yang telah dijenamakan serta dijelmakan dengan penggabungan beberapa akad seperti Al-Ijarah Thumma Bai’ (AITAB) di dalam aturan serta amalan perbankan dan kewangan Islami perlu ditelaah kembali.

Faham asas tentang wang, harga dan syarat-syaratnya perlu diperhalusi berbanding dengan mengambil jalan mudah menisbahkan akad asal yang telah melalui pembaharuan kepada ulamak yang mengharuskan akad muamalah asal satu kezaliman. Pasti ulamak-ulamak ini akan menentang sekeras-kerasnya sekiranya mereka dinisbahkan sebagai mengharuskan apa yang menjadi larangan Allah. Kalau di zaman jahiliah badwi, manusia sering melakukan sesuatu larangan kerana kerana jahil tetapi, zaman jahiliah maju, manusia melakukan larangan kerana engkar. Kejahilan boleh membuatkan manusia yang mengundur ke belakang merasa seolah-olah berjalan ke hadapan, manakala keengkaran pula boleh membuatkan manusia mengkhianati keseluruhan diri dan perjalanannya.

Advertisements

September 17, 2009

Filed under: 1 — mnour's IMPian @ 9:49 am


MusicPlaylist
Music Playlist at MixPod.com

September 3, 2009

Teknik Pemasaran Mengelirukan

Filed under: articles — mnour's IMPian @ 1:58 pm

mn.Omar (Berita Harian 01/09/2009)

fightingDalam pasaran bebas berlandaskan konsep pembeli berwaspada atau ‘caveat emptor’, tugas membezakan baik dan buruk adalah tanggungjawab pengguna. Tidak semua barangan yang ditawarkan baik dan ada sesetengahnya pula langsung tidak menepati keperluan. Namun, perkembangan terkini teknik pemasaran telah memberi kebebasan yang luas kepada pengusaha dalam mempromosikan barangan atau perkhidmatan mereka. Sudah sampai masanya umat Islam menjadi pengguna yang bijak supaya tidak tertipu dengan dakyah pemasaran yang mengelirukan.

Al-Quran menegaskan bahawa apabila didatangkan sesuatu berita, maka menjadi kewajaran untuk diselidikinya. Permintaan yang menggalakkan terhadap konsep kepenggunaan Islami memberi ruang kepada pengusaha mengetengahkan pendekatan Islami dalam pemasaran. Umat Islam perlu menghalusi tuntutan syarak dengan cara yang lebih berhikmah dan berhati-hati terhadap orentasi pasaran. Matlamat pengusaha yang dilandaskan kepada keuntungan semata-mata tanpa rasa tanggungjawab sentiasa mencari jalan untuk mencuri perhatian serta sanggup menggunakan agama sebagai penarik kepada barangan mereka. Pengguna yang gopoh dan kurang usul periksa akan terjerat dan terdedah kepada kesan sampingan barangan atau mutu barangan yang tidak baik, dilema pengurusan kewangan atau lebih buruk lagi pengurusan perbelanjaan yang berada di luar jangkaan.

Penggunaan istilah dan pendekatan yang berbau Islam termasuk barangan yang dilabel halal sering saja kita dengari. Istilah-istilah seperti penjenamaan barangan dengan katanama bahasa Arab, kaedah pemakanan Islami, busana muslim, pendekatan jihad perniagaan dan seumpamanya sering didedahkan melalui media cetak dan elektronik. Sehingga ke suatu tahap, masyarakat boleh keliru, terpengaruh dan membeli bukan kerana keperluan barangan tersebut tetapi terbeli oleh saranan amalan atau konsep Islami yang diketengahkan. Islam melaknat tindakan menggunakan agama untuk menutup kecelaan dan mengejar keuntungan dunia semata-mata. Orang yang berbuat sedemikian bukan sahaja hina kerana jahil tetapi lebih tercela kerana mengkhianati. Islam menyarankan supaya umatnya sentiasa menyeimbangkan di antara ucapan dan tindakan, mencari kekayaan dunia dan mengingati akhirat, berusaha dan beribadat.

Perkara pokok yang perlu dikuasai oleh seorang pengguna yang bijak di samping memahami keperluan sebenar dalam pengurusan keperluan isirumah, ialah membandingkan beberapa pilihan sebelum membeli, mengetahui pengeluar atau pengilang yang mengeluarkan barangan atau perkhidmatan tersebut yang betul-betul memperjuangkan syariat atau sebaliknya. Pengusaha yang benar-benar bertanggungjawab bukan semata-mata melabelkan keislamannya tetapi memberi penekanan dalam usaha menegakkan hukum-hukum syarak dalam keseluruhan proses perusahaannya. Dengan kata lain, mereka bukan sahaja terdiri dari orang yang beriman, tetapi cuba melaksanakan saranan Islam dalam langkah-langkah pengeluaran serta amalan nilai yang selari. Berselindung di sebalik program-program berbau Islam dengan menaja atau menganjurkannya kadang-kadang lebih menyukarkan penelitian.

Sebagaimana tindakan pengusaha yang mengkaji pasarannya, sasaran pelanggan dan kaedah pemasaran, begitu juga pelanggan berhemah perlu mengenali siapakah pengusahanya, apakah barangannya, bagaimana proses pengeluarannya sebelum membeli. Elakkan dari mendapatkan barangan atau perkhidmatan dari pengusaha yang mencurigakan. Oleh itu, meneliti pembungkusan bukan terhad kepada rekabentuk yang cantik semata-mata tetapi melihat siapakah pengilang, pengedar dan pengusahanya. Dengan cara ini, pengguna dapat memberi tekanan kepada pengusaha supaya menjadi lebih bertanggungjawab berbanding berselindung di sebalik pembungkusan menarik atau dedahan iklan pemasaran di media cetak dan elektronik.

Peperangan merebut pasaran kini makin sengit dengan bercambahnya pengusaha. Kejayaan jangka panjang terletak di tangan mereka yang bijak dan telus kepada diri sendiri tidak kira sebagai pengusaha atau pengguna. Memang zaman sekarang amat sukar kita menemui peniaga seamanah Abdul Rahman Ibn ‘Auf. Peniaga muslim sejati akan menjadikan perniagaan mereka sebagai ibadah untuk berjihad kepada Allah dengan berusaha sedaya upaya menegakkan hukum dalam industri. Mengutamakan ketundukan kepada Allah dan perkhidmatan pelanggan berbanding keuntungan menjadi kaedah berkesan perkembangan perniagaan dalam jangkamasa panjang.

Walaupun Islam memberi kebebasan untuk menetapkan harga, namun tidak kurang ada yang bertindak di luar batas keadilan. Dalam penetapan harga pasaran, sesetengah pengusaha sanggup mewujudkan sendiri atau membeli pesaing-pesaing mereka. Tujuannya adalah untuk memberi pilihan kepada pengguna agar mereka dapat mengawal pasaran. Menjadi kebiasaan juga bagi mereka menawarkan pakej pembelian yang kononnya menguntungkan dengan menawarkan barangan percuma. Kadang-kadang harga yang ditawarkan untuk dua barang dalam pemasaran beli satu dapat satu sebenarnya sama dengan harga untuk dua barang tersebut ditawarkan di luar tempoh tawaran.

Gembar-gembur promosi harga yang dibincangkan ini adalah merupakan satu kaedah yang telah lama diamalkan. Islam sebenarnya menyarankan keadilan dan bermuamalah secara mulia. Persoalannya ialah adakah teknik pemasaran ini adil kepada pengguna atau pengguna hanya dihelahi dan perkara sebenar dapat diselindungkan untuk mengaut keuntungan. Yang jelas, pengguna akan rasa tertipu sekiranya mengetahui hakikat sebenar dan merasa diperbodohkan.

Amalan menyembunyi barangan keperluan asas untuk dijual apabila harga meningkat sering menjadi isu di Malaysia terutama apabila menghampiri musim perayaan. Kita juga berhadapan dengan kesukaran memberi kesedaran kepada pengedar atau pemborong supaya mengamalkan urustadbir Islami yang lebih adil kerana kurangnya pemborong dari kalangan orang Islam sendiri. Orang bukan Islam pula belum tertarik dengan Islam kerana kelemahan umatnya sendiri secara proaktif mengawal pasaran. Kawalan terhadap pasaran secara tradisi oleh sesetengah kaum di Malaysia perlu dijadikan cabaran oleh umat Islam untuk mengambil bahagian dan menyeimbangkan pasaran. Selari dengan pendekatan kepimpinan Satu Malaysia, usaha untuk mewujudkan Satu Ekonomi yang mengangkat kesaksamaan kawalan dan pasaran perlu diberi keutamaan oleh semua.

Zaman dilema kepenggunaan Islami menyambut kedatangan teknik pemasaran yang lebih mengelirukan. Bermula dari rekabentuk, jenis barangan, kaedah jualan dan maklumat kepada pelanggan semuanya telah mula condong. Ketelusan pasaran menjadi persoalan kerana tingginya persaingan. Apabila kulit luar yang lebih diutamakan dan amalan murni dibelakangkan, semua pihak berada di dalam tanggungjawab untuk berwaspada. Kesan dari rasa terancam dengan pelbagai kemungkinan ini mendesak kita menjadi pengguna yang lebih bijak dan berhemah. Bukan untuk kepentingan kita semata-mata tetapi untuk kelangsungan generasi umat yang akan datang.

August 24, 2009

madrasah ramadhan

Filed under: tazkirah — Tags: , , , , , , , , , — mnour's IMPian @ 11:06 am

“Puasa sebahagian dari sifat sabar” (Rasullullah s.a.w)

anakarinMuhasabah adalah jalan terbaik menilai kembali perkara lepas yang meletakkan kita pada kedudukan sekarang dan merancang tindakan supaya kedudukan menjadi lebih baik di masa akan datang. Ketibaan Ramadhan yang dianggap bulan madrasah (sekolah) kepada seorang insan perlu sama-sama dimasukkan di bawah perbincangan ini kerana terlalu banyak yang diuji sepanjang bulan ramadhan yang hampir meliputi keseluruhan aspek. Jika dinilai dari segi ekonomiknya seseorang, maka bulan ramadhanlah bulan yang paling tepat memberi petunjuk nilai hemah ekonomi sebenar diri kita.

Seperti yang kita ketahui juga, seorang insan di sisi Islam sewajarnya mencagarkan dirinya untuk memperhambakan kepada Allah dengan akur dan tunduk mencari keredhaanNya. Liputan aqidah, muamalah dan akhlak seseorang Muslim sepatutnya adalah sesuatu yang berada dalam kesempurnaan. Namun, sejauh manakah kita mencapai maqam terbaik itu? Sejauh mana kita berupaya memberi satu keyakinan dan kepercayaan kepada orang lain atau non-Muslim tentang pencapaian kita? Adakah kita menjadi satu ikutan terbaik sepanjang ramadhan atau menjadi sasaran terbaik gedung-gedung memberi belah?

Mengambilkira kedua aspek ekonomi seorang insan, sejauh manakah ujian ringkas yang kita buat terhadap diri kita memberi kepuasan.

Bulan ramadhan adalah bulan mengaut keuntungan bagi perniagaan terutamanya yang melibatkan makanan (kerana nafsu meronta-ronta), perhiasan (langsir, alas meja, dsb-persiapan raya), pakaian (sedondong satu keluarga, bukan satu set, beberapa set. kalau dapat warna tak boleh sama dengan tahun lepas atau yang jarang orang pakai. masa ni fesyen baru dpt sambutan),  perabut (tukar setahun sekali, apa salahnya), aksesori kenderaan (semangat balik kampung, tak ler segan sangat), kuih-muih (persediaan hari raya) dan sebagainya. Pendek kata, semuanya memberi pasaran yang baik kepada peniaga. Ramai yang mengambil sikap selamba di bulan ramadhan dengan membazir, tidak hemah berbelanja, gagal menahan nafsu, tidak sabar lihat barang yang dijual, bimbang, keluh resah, dianggap tak standard, mengenepikan hemah berfikir (apa salahnya…) dan banyak lagi 1001 alasan yang membuatkan kita tunduk kepada kehendak nafsu. Soalannya, adakah bulan ramadhan menjadi madrasah yang baik?

Prestasi kerja yang merosot di bulan ramadhan telah mengurangkan produktiviti seseorang bermula dari masa kerja dipendekkan, kerja-kerja tertentu ditangguhkan kerana tidak sesuai dilaksanakan, keadaan letih dan mengantuk sepanjang hari (mengantuk bagi yang kerja pejabat, letih bagi yang kerja luar) dan hari bekerja juga menjadi kurang kerana cuti menyambut puasa dan raya. Soalannya, adakah bulan ramadhan menjadi madrasah yang baik?

Mari kita renung pula tawaran ganjaran pahala yang dibuka oleh Allah. Bulan ramadhan adalah bulan penuh barakah yang dilimpahi rahmat kepada mereka yang melakukan ibadah. Pintu maghfirah terbuka luas. Mendidik dan memelihara nafsu supaya tunduk dengan penuh pengabdian dalam segala amalan rohani, jasmani dan batini. Tawaran ini terbuka kepada sesiapa yang inginkannya. Soalannya, adakah bulan ramadhan menjadi madrasah terbaik?

Musim orang pergi ke masjid. Yang tak pernah ke masjidpun seronok ke masjid kalau masjid hanya menjadi tapak pesta bermusim. Bila tiba di masjid, mulalah orang sibukkan diri sembahyang. Ada yang pergi ke masjid kerana malu kepada jiran. Kenapa masih ada orang yang sanggup berletih-letihan ke masjid kerana nak jaga air muka dengan jiran atau kawan-kawan? Ke mana orang-orang yang berpusu-pusu ke masjid  tetapi pada minggu-minggu akhir ramadhan sehingga masjid menjadi lengang? ke mana pula amalan dan ibadah yang dilakukan dan kenapa semua amalan-amalan itu dah tak relevan lagi selepas bulan ramadhan? Soalannya, adakah bulan ramadhan menjadi madrasah terbaik?

Tanyalah diri sekiranya hari ini hari terakhir berpuasa bagi hayat ini, benarkan amalan-amalan ramadhannya boleh menjadi galang ganti menebus diri untuk lepas dari siksa dan azab? Bijakkah kita berniaga dengan Allah. Sedang tawaran hebat Allah tidak diendahkan malah mengambil kesempatan bulan ramadhan untuk puaskan nafsu.

Sama-sama kita jadikan Ramadhan sebagai madrasah untuk Aqidah, Muamalah dan Akhlak yang lebih sempurna dan menghampiri monolog Nya dalam diri kita setiap detik.

August 20, 2009

kalau dah masak…

Filed under: General — Tags: , , , , , — mnour's IMPian @ 4:57 pm

karin siamMenunding kepada pengangguran dengan menyalahkan pelbagai ketidakcukupan dan ketidaksediaan pengganggur adalah satu kesilapan dan pandangan yang sempit. Gambaran sebenar yang berlaku ialah keadaan statik dan tidak bergeraknya rangkaian gunatenaga negara sedang berlaku kerana kejumudan tenaga kerja sedia ada.

Pengangguran bukan masalah penganggur, tetapi masalah penjawat-penjawat tersedia yang tidak membangun, berganjak dan merasa selamat serta takut mengambil risiko bekerja sendiri. Mereka terus mengisi dan beku di perjawatan sedia ada sejak tamat belajar dan menunggu sehingga pencen. Mereka yang telah sepatutnya mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang-bidang tertentu umpamanya pertanian, perdagangan dan lain-lain perlu meninggalkan jawatan tersebut dan mengorak langkah untuk bekerja sendiri. Sekali diamati, terasa malu kalau kita ingin menyalahkan penganggur sedangkan tidak disedari bahawa kejumudan itulah menyebabkan pengganggur tiada peluang.

Perubahan persekitaran adalah merupakan medan-medan pendidikan semulajadi. Di samping bekalan pendidikan rasmi, modal insan dapat mencapai kematangannya dengan pengisian kaedah mena’akul persekitaran dan cernaan pengalaman. Kesemua usaha pendidikan bukan semata-mata bergantung kepada aturan siasah yang ditentukan tetapi sejauh mana aqal manusia bersedia terdidik. Usaha memupuk budaya berfikir tidak boleh disekat dengan menjumudkan sudut pandangan gunatenaga sedia ada kepada kotak-kotak yang tidak wajar sehingga membantutkan pembangunannya.

Peluang pembangunan kerjaya dan usahawan di Malaysia amat memberangsangkan. Dengan perhatian daripada kerajaan dan tahap pengiktirafan dunia ke atas negara, tidak mustahil Malaysia boleh menjadi pemain dalam apa saja bidang ekonomi sama ada pasaran barang-barang atau perkhidmatan.

Masalah pokok kepada persoalan ini ialah tentang sikap sesetengah pihak yang berfikiran kolot dalam usaha melahirkan masyarakat yang matang dan bijak. Pandangan umum terhadap seseorang pekerja yang berkhidmat dengan sesebuah badan dan dalam masa yang sama menjalankan urusan atau perniagaan lain dianggap salah perlu diubah. Islam tidak pernah melarang umatnya berusaha malah menggalakkan terutamanya dalam perniagaan. Selama mana usaha atau pelaburan yang dijalankan tidak bercanggah dengan norma-norma yang digariskan oleh agama Islam, setiap individu bebas untuk berusaha meningkatkan mutu kehidupannya.

Oleh itu, seorang pekerja yang makan gaji boleh dan perlu membuat himpunan pelaburan atau portfolionya tersendiri mengikut kemampuan dan keupayaan pengurusannya. Cara ini merupakan cara yang amat berkesan dalam usaha meningkatkan kematangan berfikir dalam pembangunan modal insan. Tidak terkecuali kakitangan kerajaan khususnya yang terlibat dalam bidang khusus seperti pertanian, perdagangan dan sebagainya. Peluang pengetahuan, jaringan dan pasaran yang dibina semasa menjawat jawatan tersebut bukan untuk dibawa ke pencen atau mati tetapi proses menyekolahkan mereka supaya bersedia menyahut cabaran lebih getir dalam industri. Mereka sewajarnya meninggalkan jawatan kepada generasi muda dan berkecimpung industri dengan lebih berani. Lompang yang ditinggalkan bolehlah diisi oleh barisan penganggur yang baru putik untuk melalui proses yang sama.

fitrah bulan ramadhan

Filed under: articles — Tags: , , , , , , , , , , , — mnour's IMPian @ 1:45 am

16/10/2007 | Berita Harian (mohd noor omar)

150820091294Dilemma prestasi dan pengeluaran yang dihadapi oleh kebanyakan organisasi sepanjang bulan Ramadhan tidak dapat dinafikan berlaku. Bermula dari waktu kerja dipendekkan, mutu kerja yang kurang memberangsangkan sehinggalah kepada banyak kegiatan pengeluaran biasa ditangguhkan. Kemungkinan keseluruhan gambaran ini memberi petunjuk bagaimana penyelarasan pembangunan jasmani dan rohani berlaku. Namun dalam kepayahan menerima hakikat bulan latihan ini dari sudut zahir dan batinnya, akhirnya Syawal menjelma membawa kefitrahan kepada manusia dan kemanusiaan. Bulan Syawal sebenarnya menguji sejauh mana keberkesanan latihan Ramadhan yang dilalui oleh seorang Muslim.

Apabila dikatakan manusia kembali kepada fitrah maka seluruhnya kehidupan dan sudut pandangannya wajar berada seperti dalam satu garisan lurus dengan hakikat fitrah sebagaimana yang dapat difahami melalui mafhum ayat-ayat Allah. Usaha pemulihan insani sepanjang bulan Ramadhan kini berakhir membawa tahap baru pada asal kejadian insan. Intipati penting yang diberi penekanan ialah bagaimana kita boleh mempertahankan tahap pembangunan rohani ini sehingga Ramadhan akan datang menjelang. Bagaimana meletakkan pertimbangan insan supaya sentiasa fitrahnya bersedia mengabdikan diri kepada ilahi.

Islam agama yang menyeluruh dan lengkap. Aturan nilainya tidak bergantung kepada sesuatu tindakan secara khusus tetapi tertakluk kepada amalan manusia dalam kehidupan di kaitkan dengan Allah. Bertindak mengikut Islam ialah bertindak dalam jalinan rangkaian nilai zahiri dan batininya dengan perkaitan aqidah, muamalah dan akhlak secara serentak. Sekiranya satu masyarakat mengamalkan muamalah tetapi tidak mengambil erti kepada aqidah dan akhlaknya, dalam keadaan tidak kenal dan beriman dengan penciptanya maka mereka masih belum boleh digolongkan dalam masyarakat yang menjadikan pandangan alam Islam sebagai panduan hidup yang sebenar. Keimanan menuntut lebih banyak kepada pembenaran di dalam hati berbanding pengucapan lisan.

Keghairahan pasaran dan cenderung kebendaan dewasa ini, telah mengabaikan dan mengaibkan rangkaian ini dengan menjejaskan ketiga-tiga ciri penting ini. Sandaran utama amalan ialah kepada kebendaan dan mengasingkan perkaitan dengan Allah. Akibatnya timbullah masalah lain samada berbentuk muamalah atau akhlaqi walaupun zahirnya kononnya mencerminkan agama Islam sehinggakan ada yang mengaitkan agama Islam dari sudut pandangan yang salah. Berdasarkan kepada suasana inilah, ummah perlu memahami dan kembali kepada kerangka sebenar pandangan alam Islam bagi mengelak tersasar jauh. Nilai zahiri itu adalah bentuk sedangkan kerangka pandangan alam Islam adalah gabungan kedua-duanya secara seiring.

Nilai-nilai agama serta pandangan alam Islam semakin terhakis akibat dari kewahaman ummatnya. Nilai yang merupakan harga kepada kemasyarakatan kian terhakis. Manusia di alam syahadah yang tergantung kepada dua nilai iaitu nilai zahiri dan batini semakin hari semakin tempang. Ketidakseimbangan yang berlaku ditokok oleh pandangan batini yang makin membuta, maka nilai kerohanian makin dikesampingkan. Ummat Islam hanya menjadi buih-buih yang banyak dan tidak memberi makna apa-apa kepada pantai nan luas sekiranya terus dibadai mengikut corak keadaan semasa. Bulan Ramadhan yang dianggap sebagai sekolah kepada kemanusiaan tidak boleh hanya dipestakan berdasarkan musim. Kesempatan berada di dalam Ramadhan disia-siakan begitu saja. Ramadhan yang menjadi medan pemulihan tidak dijadikan titik tolak ke arah kebangkitan dan kejayaan ummah.

Penekanan diberikan dalam pembangunan modal insan negara lebih kepada muamalah berbanding unsur aqidah. Manakala nisbah akhlak hanya pada muamalah, bukannya pada aqidah. Kerana itu, soal aqidah makin ditanggapi mempunyai ‘sensitiviti’ bangsa. Suasana ini boleh menjejaskan muamalah dan akhlak walaupun berjaya dibentuk kelak. Jika diperhalusi, unsur aqidah merupakan asas kepada perkembangan muamalah dan akhlak. Kesilapan sebegini sering wujud dalam masyarakat yang diganjakkan oleh perubahan kebendaan kepada kerohanian. Walaupun langkah penerapan unsur kerohanian di Malaysia berlaku, ummah perlu cepat sedar tentang pengabaian yang kelak akan memberi kesan sampingan iaitu lahirnya kelompok-kelompok masyarakat yang memegang bentuk-bentuk yang berbagai dan bercanggahan sesama mereka. Tambahan pula, tanpa kesedaran dari aqidah yang benar akan menyukarkan perkembangan muamalah dan akhlak.

Masalah lain yang melanda ummah sekarang ialah melihat yang benar sebagai palsu dan melihat yang palsu itu sebagai benar. Kebimbangan ini pernah dibandingkan di dalam buku Islam and Secularism oleh Prof. S.M Naquib al-Attas iaitu kekeliruan dalam faham keilmuan.

Jelas sekali, bahawa kebendaan yang menyerang bukan sahaja memalsukan yang benar malah menjadikan aturan keutamaan hidup berada di dalam ketidaktentuan. Masyarakat lebih rela bermusuhan kerana menegakkan bentuk masing-masing tanpa lagi mempedulikan kerangka sebenar agama dan pandangan alam Islam.

Mungkin ramai menganggap bulan Ramadhan bermusim. Sebenarnya pandangan ini salah sama sekali. Musim maknanya akan berlaku pengulangan. Berbeza dengan Ramadhan yang kita telah lalui, ia tidak akan berulang lagi. Cendikiawan Islam dalam mengambarkan kefahaman kita berkenaan masa, menganggap bahawa manusia seolah-olah berada di dalam gerabak keretapi. Manakala apa yang dilalui dalam kehidupan kita adalah perhentian demi perhentian yang kita tinggalkan. Kita tidak akan dapat lagi melalui perhentian Ramadhan yang telah kita tinggalkan. Apa yang boleh dibawa adalah bekal nilai dan harganya bersama.

Saranan utama agama Islam supaya menjaga silaturrahim kian terpinggir kerana masing-masing mengakui yang mereka lebih Islam dari orang lain. Apa yang menjadi keutamaan adalah yang nampak di mata serta apa yang ingin ditunjukkan, bukan lagi dasar nilai yang dijadikan pegangan. Syawal, sama seperti bulan Ramadhan juga dipestakan oleh umat Islam. Bulan raya ini akan dijadikan bulan perayaan dengan rumah terbuka atau jamuan hari raya di pejabat.

Aturan nilai yang tidak didokongi dengan rangkaian aqidah, muamalah dan akhlak sebenar agama Islam akan menggugat ‘silaturahim’ yang terjalin sebelum ini sekiranya masyarakat tidak faham kehendak kerangka pandangan alam dan agama Islam. Bukan sahaja pengurusan, malah semua ciri dalam kehidupan bergantung kepada nilai. Dalam masyarakat Jepun, ketekunan dijadikan satu nilai utama. Begitu juga di setengah tempat meletakan kesetiaan sebagai nilai penting sehingga membawa kepada ketaksuban. Nilai inilah yang dapat kita cerapi dari gambaran keseluruhan amalan sesebuah masyarakat.

Setelah pembersihan dilakukan di bulan Ramadhan, janganlah pula Syawal dicemari dengan kegiatan yang bercanggah sama sekali. Kita tidak boleh hanyut dibawa arus yang kemudiannya akan memberi kesan buruk kepada ummah. Masyarakat mula meminggirkan tentang penerokaan aqidah kerana nilai dagangnya yang tidak seiring kemahuan kebendaan berbanding muamalah. Perkembangan dan penekanan tentang aqidah adalah tugas khusus orang Islam menjelaskan kepada mereka yang ‘serasi’ akibat dorongan pasaran dengan muamalah halal Islami.

Dengan kata lain, penerapan dan menjelaskan hakikat aqidah adalah agenda utama yang perlu seiring dan sehebat peruntukan diterapkan dalam muamalah. Bertepatan dengan martabat kita sebagai seorang ummah yang terpilih menyeru ke arah kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Perkara ini perlulah sejajar dengan perhatian yang diberikan kepada perkembangan aturan kewangan Islami dan perluasan pasaran barangan halal. Kesimpulannya, jangan ringankan kepentingan aqidah dan akhlak dalam muamalah sedia ada kerana di situlah terbentuk kerangka Islami. Kefitrahan sebenarnya adalah mempertahankan keseimbangan jasmani dan rohani sepanjang masa dalam perjalanan kehidupan.

August 19, 2009

hutang…cegah sebelum parah

Filed under: articles — Tags: , , , , , , , — mnour's IMPian @ 8:26 am

110820091266Ramai orang berlumba-lumba mengejar kekayaan tidak kira apa latar belakang dan kerjaya. Dalam kesibukan mengejar kekayaan, kerap kali perimbangan di antara pendapatan dan perbelanjaan menjadi semakin pincang. Hutang atau amalan kredit yang suatu masa dahulu satu penghinaan kini telah dianggap sebagai satu kebiasaan. Malah, ada yang menganggap hutang sebagai satu kemestian. Perubahan sudut pandangan ini menjadikan berleluasanya amalan berhutang dan kecekapan sesebuah ekonomi mula bergantung kepada kecekapan menguruskan hutang berbanding kegiatan ekonomi sebenar. Kesan buruk yang menimpa datang dalam berbagai pakej termasuklah ancaman kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara secara amnya.

Sejarah kejatuhan ekonomi Amerika Syarikat yang mengkaramkan syarikat-syarikat besar pada penghujung 2007, 2008 dan awal 2009 adalah berpunca dari amalan kredit yang tidak terkawal. Setakat pemerhatian yang dibuat, belum ada lagi amalan kredit boleh dianggap sihat untuk diri, keluarga, masyarakat dan negara. Suasana ini wujud kerana dua perkara iaitu kemudahan yang disediakan oleh institusi kewangan dan pandangan mereka terhadap hutang. Kadang-kadang kita tertanya-tanya adakah dengan memberi pinjaman institusi berkenaan mendapat keuntungan yang tinggi dan adakah hutang boleh mengkayakan seseorang? Kesilapan tasawwur sebenar dalam proses mencari kekayaan telah menyebabkan ketidakseimbangan berlaku di dalam institusi perbankan dan kekeluargaan.

Baru-baru ini, kita digemparkan dengan penemuan mangsa Ah Long yang dihukum ‘penjara’ tanpa peri kemanusiaan kerana tidak mampu membayar balik hutang. Sebut saja tentang Ah Long, ramai yang gambarkan tentang kesengsaraan yang dihadapi apabila berurusan dengan mereka. Mereka dengan sewenang-wenangnya membelakangkan pemerintah dan meletak undang-undang pada tangan mereka sendiri. Apa yang lebih malang, masyarakat sendiri yang membenarkan mereka berleluasa dengan mendapatkan perkhidmatan yang ditawarkan dek kerana desakan hidup. Walaupun Ah Long merupakan pilihan terakhir yang amat tidak sesuai untuk dipilih tetapi sesetengah masyarakat tiada pilihan lain lagi.

Sudut pandangan bahawa kaya itu apabila mempunyai kemewahan telah merencana tindakan masyarakat dan amalan ekonomi semasa. Budaya berhutang dijadikan satu kebiasaan di kalangan rakyat Malaysia terutamanya golongan belia dan eksekutif muda untuk mendapatkan apa yang dihajati. Akibat permintaan yang tidak dikawal, penawaran hutang atau kredit juga tidak dipantau, satu pasaran kredit melibatkan permintaan dan penawarannya kini menjadi amat memberangsangkan. Penawaran kad kredit, pinjaman peribadi, skim pemilikan alatan dan kelengkapan rumah dan aksesori kenderaan, skim pemilikan rumah untuk disewakan dan berbagai bentuk lagi.

Perlumbaan penawaran amalan hutang ini menjadi semakin hebat apabila kita dapati sesetengah institusi bukan sahaja menawarkan kad kredit dengan sogokan hadiah tetapi mendesak pelanggan. Dari hari ke hari, semakin tinggi Key Performance Indicator (KPI) ditetapkan oleh institusi penawaran kredit kepada kakitangan pemasarannya untuk dicapai. Perlumbaan ini pada hemat penulis bakal menghambat gunatenaga Malaysia dan negara ke arah kemelesetan ekonomi untuk kali yang seterusnya dengan kewujudan kelompongan nilai ekonomi sebenar berbanding transaksi kewangan.

Hakikat yang perlu ditangani ialah amalan hutang di kalangan rakyat semakin membimbangkan. Menurut perangkaan Sistem Perbankan Bank Negara Malaysia, nisbah pertumbuhan pinjaman telah meningkat dari 6% (2007) kepada 11.7% (2008) berbanding peratusan peningkatan pendeposit dari 16.2% (2007) menguncup kepada hanya 10.9% (2008). Ternyata, sehingga akhir Jun 2008, sebanyak RM520 juta hutang tidak berbayar membabitkan 7,298 peminjam diuruskan oleh Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) manakala bagi tempoh Januari – April 2009 pula melibatkan 16, 626 individu. Berdasarkan perangkaan Bank Negara, hutang kad kredit berjumlah 24.4 Billion setakat akhir Mac 2009. Peningkatan kos sarahidup yang makin mahal (terutama di Bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru dan Georgetown) akan terus menggalakkan lagi perkembangan amalan kredit di tempat-tempat berkenaan. Gabenor Bank Negara Tan Sri Dr Zeti Akhtar Aziz berkata ekonomi Malaysia diunjur mencatatkan kadar pertumbuhan negatif satu peratus hingga 1 peratus tahun ini (Bernama, 3 April 2009). Jelas kepada kita bahawa amalan kredit yang makin hari makin meningkat tidak seimbang atau tidak menggambarkan bahawa kredit mempunyai asas perkaitan dengan keadaan ekonomi sebenar.

Pola ini dianggarkan akan terus meningkat untuk tempoh berikutnya. Suasana ini berlaku kerana galakan hutang peribadi samada pada individu yang terlibat dalam perniagaan mahupun makan gaji. Sudahlah dikelilingi hutang sedia ada seperti hutang perumahan, kenderaan, pengajian, kelengkapan rumah ditambah pula dengan hutang peribadi. Akibatnya beban membayar balik hutang melebihi pendapatan sehingga menjejaskan kemampuan untuk menyediakan keperluan asas keluarga. Sebagai contoh, laporan yang diperolehi menunjukkan ada kakitangan kementerian tertentu menghadapi masalah lebihan 60% potongan gaji.

Namun, mereka yang berhutang ini tidak pula kaya atau bebas dari masalah kewangan malah berada di dalam keadaan lebih tertekan serta menjejaskan mutu kerja kerana terlibat dengan masalah kekurangan tunai, kerja sampingan atau tindakan buruk rasuah dan pecah amanah. Apabila terdapat kakitangan yang berada dalam kekangan kewangan yang meruncing, pelbagai kemungkinan boleh berlaku seperti institusi keluarga berada di dalam keadaan yang tertekan. Walaupun berbagai tindakan diambil oleh pihak-pihak tertentu untuk memulihkan keadaan ini, ianya tidak akan berubah sekiranya kefahaman terhadap hutang tidak diubah.

Kaedah pinjaman terutamanya pinjaman peribadi telah dipermudahkan oleh institusi kewangan yang kurang peka kepada kesan buruk jangka panjang ke atas keseluruhan aturan kewangan. Namun, institusi kewangan juga bijak dalam mengelakkan mereka dari terdedah kepada risiko yang tinggi. Kemudahan pinjaman hanya dibuka kepada mereka yang terjamin bayaran balik melalui potongan gaji. Dengan ini, institusi kewangan dapat menyelamatkan bayaran ansuran kepada mereka sebelum wang tersebut sampai kepada kakitangan kerajaan. Dengan rancaknya skim-skim cepat kaya dan membuat keuntungan, maka ramai kakitangan kerajaan terjebak dan terperangkap dalam belenggu hutang bertahun-tahun apabila hasil pelaburan tidak kelihatan sedangkan potongan tetap berjalan.

Kita kadang-kadang mendengar bahawa ada orang kaya dengan berhutang. Sesetengah orang beranggapan orang yang kaya banyak hutang dan untuk menjadi kaya kena pandai bermain hutang. Tanggapan ini perlu diperbetulkan dengan membezakan apakah yang dimaksudkan dengan keperluan untuk berhutang. Adakah perlu kita berhutang untuk menyelesaikan masalah kewangan dan ketidakcekapan kita mengurus perbelanjaan? Kalau perlu, maka tidak perlu kita berusaha untuk mendapatkan pendapatan kerana dengan berhutang, segala keperluan boleh diperolehi. Hutang hanya perlu dan sesuai apabila ingin menggunakan kemudahan tersebut ke arah usaha menyuburkan lagi asas modal awalan lain atau untuk perniagaan atau pelaburan. Hasil dari usaha mengurus modal-modal ini, ‘harga’ atau kadar sesebuah peruntukan pinjaman dalam bentuk usahasama atau perkongsian dapat pula diagihkan.

Harga yang dikenakan ke atas pinjaman tanpa pertukaran kecambahan modal lain dianggap sebagai riba. Inilah antara hikmah pengharaman riba dalam Islam kerana riba tidak mencerna kecambahan sumber modal awalan. Aqad muamalah perkongsian sesuatu pelaburan melalui peruntukan kewangan dari satu pihak kepada pihak yang lain mestilah disertakan bersama unsur kecambahan harta dalam gabungan modal-modal seiring dengan risiko ke atas muamalah juga dikongsikan. Apabila muamalah tanpa unsur ini tetapi melibatkan bayaran balik secara berlebih dari peruntukan asas maka ianya dianggap sebagai muamalah beriba. Walau apa nama diberikan atau apa perantaraan aqad tersebut seperti sebidang tanah atau saham tertentu, ia tetap muamalah yang samar (dzan) di sisi syarak.

Ada sesetengah pihak beranggapan bahawa individu sekarang tidak dapat lari dari amalan berhutang. Keadaan ini berlaku kerana terdapat banyak kemudahan hutang yang disediakan oleh institusi kewangan sehingga mengaburi mata si peminjam. Sekali imbas, seolah-olah dengan berhutang, kita nampak bijak dalam menguruskan aliran tunai berbanding pendapatan, tetapi semua ini tidak semudah yang difikirkan.

Terlalu sedikit badan yang bersedia untuk memberi wang tanpa mendapatkan tambahan pulangan kepada asas yang diberikan walaupun Islam melarang keras pengambilan riba. Akibatnya, berbagai jenis bentuk kontrak muamalah dicetuskan untuk membolehkan amalan ini. Sedangkan hutang yang dibolehkan dalam Islam hanyalah Qardh Hasan iaitu hutang yang tidak dikenakan apa-apa bayaran ke atasnya. Amalan ini telah menjadi kebiasaan dan sesetengah pula menganggap sama saja di antara riba dan muamalah perjanjian jualbeli sebagaimana yang telah ditempelak di dalam al-Quran. Demikianlah tidak kekoknya sesebuah institusi melaksanakan ‘muamalah jualbeli’ tetapi semasa meminta balik bayarannya mereka menyatakan bahawa tergantung amalan seseorang sekiranya hutang tersebut tidak dilangsaikan. Sekiranya betul aqad yang dibuat itu jual beli, maka tidak timbul soal kutipan balik hutang tetapi mungkin kerugian hasil dari perkongsian dalam jualbeli tersebut.

Dalam dunia perniagaan, modal tidak sewajarnya diperolehi dengan jalan berhutang kecuali melibatkan urusan perniagaan yang besar jumlahnya. Itupun melalui asas perkongsian keuntungan berdasarkan jangkaan pendapatan sesebuah perniagaan. Malangnya, ada sesetengah pihak menjalankan perniagaan dengan semua modal diperolehi dengan cara berhutang. Keadaan ini akan mengurangkan kadar keuntungan kerana mereka terpaksa membayar harga tertentu ke atas pinjaman tersebut. Keadaan ini ditambah pula dengan kekurangan pengalaman dan kemampuan menyebabkan usaha sahaja sebagai satu cara untuk menggandakan pulangan perniagaan. Akhirnya, peniaga menjadi alat untuk institusi kewangan mengaut keuntungan dan perniagaan tidak ada daya saing serta kurang peluang untuk maju. Modal perniagaan bukan sahaja dalam bentuk duit, oleh itu perlu difahami bahawa modal yang lebih penting adalah kemampuan seseorang itu dari segi kemahiran pemasaran dan pengurusan, pengalaman tentang barangan atau perkhidmatan, kemahuan dan kesanggupan menghadapi dugaan, kenalan perhubungan dan kekuatan barangan yang hendak diniagakan. Mendapatkan kemudahan pinjaman memanglah mudah tetapi tidak boleh dianggap remeh sekiranya ingin berjaya dalam urusan perniagaan yang diceburi. Mereka yang lemah penguasaan mengurus kecukupan sedia ada akan sukar memperolehi apa yang berada di luar dari kemampuannya.

Orang yang terlibat dengan hutang secara tidak wajar sebenarnya berada dalam lingkungan sikap tidak mahu susah dan tidak faham tentang maksud sebenar ikhtiar. Lantaran ‘kecukupan’ kehidupannya terlampau tinggi, mereka terpaksa mendapatkan sumber kewangan dengan cara berhutang untuk memenuhi kecukupan ini. Hutang dijadikan sebagai cara mendapatkan sumber bagi menyelesaikan masalah kelemahan mengurus kewangan mereka sendiri.

Hutang layaknya kepada mereka yang dianggap sebagai betul-betul memerlukan. Dasarnya tetap sama iaitu pinjaman tersebut tidak boleh dikenakan apa-apa tambahan sama ada dipanggil bunga atau kadar keuntungan. Institusi mana yang cukup berani untuk memberi pinjaman kepada mereka yang belum terjamin pembayaran balik?

Inilah keadaan yang terang-terangan telah ditegah oleh al-Quran dalam menghalalkan sesuatu yang haram khususnya pengambilan riba. Di dalam sebuah buku Mukashafah al-Qulub (karangan al-Ghazali) mengetengahkan betapa laknatnya pengamal riba. Rasullullah s.aw bersabda “Riba sebanyak satu dirham yang dimakan oleh seseorang lelaki di mana mengetahuinya, lebih berat dosanya daripada tiga puluh enam zina” (r.a Ahmad & At-Thabrani). Dalam hadith lain, Rasullullah bersabda yang bermaksud “Pemakan riba itu akan dibalasi dengan tujuh puluh dosa. Yang teringan ialah seperti seorang lelaki menjimak ibunya.” Sesungguhnya, amalan ini akan mengundang seksa Allah.

Maksud sebuah hadith bahawa kefakiran menghampiri kekufuran tidak terhad kepada faham tersurat tetapi lebih menjurus kepada kefahaman tersirat iaitu kefakiran pengetahuan dan kemahiran yang mendorong manusia ditipu dan akhirnya mengarah kepada kekufuran. Sama halnya bagi mereka yang tidak mengendahkan maksud sebenar kekayaan dengan berlumba-lumba memperbanyakkan harta kemewahan. Sebenarnya kekayaan itu apabila sedikit kecukupannya. Apabila dengan sedikit kecukupan sudah memadai, maka lebihan dari kecukupan itulah memberi maksud seseorang itu kaya. Secara tidak langsung, minda dan hati akan lebih bersyukur dengan apa yang telah dikurniakan dan berusaha secara telus serta tidak meletakkan kebendaan sebagai matlamat utama. Semua ini terpulang kepada cara seseorang menafsirkan pandangan hidup. Kalau kita masih samar tentang tempat yang dipandangnya, bagaimana mungkin dapat menuju ke sana dengan jayanya. Seperti yang ditegaskan oleh Tun Dr. Mahathir dalam sesi wawancara dalam ruangan “Ilhamku” di IKIM.fm baru-baru ini, untuk berjaya dan menjadi bangsa yang bermaruah, masyarakat perlu membentuk peribadi mulia dan menteladani keperibadian Rasullullah s.a.w.

August 12, 2009

Pencemaran Insani

Filed under: General — Tags: — mnour's IMPian @ 6:47 am

Apabila sesuatu berada di dalam keadaan semulajadi, maka ia dianggap bebas dari sebarang pencemaran. Apabila kita sebut tentang sungai yang bebas dari pencemaran, kita akan dapati bahawa sungai tersebut boleh menjalankan fungsi kebiasaannya iaitu mengalirkan air, boleh digunakan serta memenuhi keperluan yang dipiawaikan ke atasnya oleh makhluk lain. Apabila berlaku pencemaran, peranannya juga menjadi pincang dan seterusnya memberi kesan kepada prestasi dan piawaiannya berada di bawah piawaian asas yang sewajar ke atasnya. Insan juga boleh tercemar. Sekiranya pencemaran ke atas seseorang insan berlaku, banyak perkara dan peranan akan menjadi lebih rumit kerana insan ini terdiri dari unsur diri yang banyak dan peranan yang pelbagai. Keadaan terbaik atau ideal seseorang insan ialah berada di dalam fitrahnya.

Pencemaran keinsanan boleh berlaku ke atas semua atau sebahagian dari unsur dirinya atau peranannya. Faham unsur, peranan dan kaitan akan menjelaskan jalan keluar kepada insan mencari kefitrahannya semula untuk kembali. Cuba renungi perjalanan hidup yang telah kita lalui sehinggalah umur sekarang. Pasti terdetik di hati kita bahawa terdapat satu peringkat atau peristiwa yang memperjelaskan pencemaran yang pernah berlaku dalam kehidupan sendiri. Detik hitam sejarah lampau umpamanya mungkin menjadi petunjuk kepada keadaan bahawa ketika itu, kita sedang menghadapi pencemaran. Pencemaran tersebut mungkin berlaku ke atas unsur jasmani atau rohani. Kekeringan akhlak yang mahmudah mungkin merupakan akibat dari berlakunya pencemaran rohani. Sakit yang terlantar mungkin disebabkan oleh pencemaran jasmani. Atau mungkin ketika membaca makalah ini, kita sedang menghadapi pencemaran yang sukar dihuraikan.

Pencemaran akhlak, aqidah dan muamalah adalah pokok kepada persoalan pencemaran peranan dan tanggungjawab. Adakah kita mempunyai perasaan buruk sangka terhadap orang, berfikir negatif, sedikit ego atau terlampau rendah diri? Mungkin terlalu mengambil berat akan apa yang persekitaran lontarkan kepada kita membuat kita berfikir sejenak bahawa sebenarnya telah tiba waktunya kita keluar dari pencemaran ini dengan kembali kepada fitrah.

Fitrah mengajak kita mempersoalkan kembali peranan dan perkaitan dengan Pencipta. Fitrah mengajak kita muhasabah kejiwaan, pencapaian, peranan, penerimaan, sumbangan atau apa saja yang perhisabkan. Kalaulah telah pasti tentang diri yang berada dalam cengkaman pencemaran, perincikan setiap satu dan mulalah mengatasi pencemaran tersebut.

Aku seorang yang mengamal sikap yang sentiasa ego dan self-centred? Aku seorang yang terlalu rendah diri hingga tiada keyakinan diri? Kegagalan adalah milik mereka yang tidak sedar dan hanyut dalam pencemaran…. carilah pencemaran tersebut….atasilah dengan kepastian fitrah dan kecenderungan kita.

Berdiri atas aqidah yang sebenar. Beramal dengan muamalah sebenar. Berperananlah seperti akhlak yang sebenar…. Siapa lagi yang merasa dirinya rugi, sedarlah bahawa mereka sedang dalam alur pencemaran. Siapa yang tidak sedar dan merasa diri hebat, mereka juga hanyut dalam alur pencemaran. Allah menduga insan dengan kepayahan dan kesenangan, terpulang kepada diri masing-masing.

Allah menduga setiap insan untuk menyedari dan mengingatkan tentang fenomena pencemaran insan. Setiap kali tiba dugaan Allah, maka pencemaran yang kita cuba perhalusi dan mencari jalan keluar.  Berdirilah di atas fitrah insani agar pencemaran dapat dijauhi.

August 11, 2009

Sifat 20

Filed under: tazkirah — mnour's IMPian @ 8:52 am

Sifat-sifat Allah yang wajib diketahui oleh orang-orang Islam yang terkandung di dalam al-Quran berjumlah 20 sifat. Termasuk juga sifat-sifat Mustahil yang wajib diketahui.

Nak tahu saja atau nak ambil faham?… Nak Faham saja atau nak menghayati?….menghayati memadai atau menjiwai?….

Dinding pemisah antara tahu dan faham adalah amalan…dinding pemisah di antara faham dan hayati adalah akhlak….dinding pemisah di antara hayati dan jiwai adalah makrifah.

BIL : 1
SIFAT WAJIB : WUJUD
MAKNA : Ada
SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu ada. Mustahil Allah itu tiada.

BIL : 2
SIFAT WAJIB :QIDAM
MAKNA : Sedia
SIFAT MUSTAHIL : Allah itu sedia ada. Mustahil didahului oleh Adam (tiada)

BIL : 3
SIFAT WAJIB : BAQA
MAKNA : Kekal
SIFAT MUSTAHIL : Allah itu bersifat kekal. Mustahil ia dikatakan fana (binasa)

BIL : 4
SIFAT WAJIB : MUKHALAFATUHU LILHAWADIS
MAKNA : Tidak sama dengan yang baharu
SIFAT MUSTAHIL : Allah itu tidak mempunyai sifat-sifat yang baharu yakni dijadikan dan dihancurkan. Mustahil bersamaan dengan yang baharu.

BIL : 5
SIFAT WAJIB : QIYAMUHUU BINAFSIH
MAKNA : Berdiri dengan dirinya sendiri
SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu bersendiri. Mustahil tidak berdiri dengan dirinya sendiri atau berdiri pada lainnya.

BIL : 6
SIFAT WAJIB : WAHADAANIYAT
MAKNA : Esa
SIFAT MUSTAHIL : Allah itu Maha Esa Dzat-Nya, Esa sifat-Nya dan esa juga perangai-Nya. Mustahil ia mempunyai Dzat, sifat dan perangai yang berbilang-bilang.

BIL : 7
SIFAT WAJIB : QUDRAT
MAKNA : Kuasa
SIFAT MUSTAHIL : Alah Taala itu Maha Berkuasa. Mustahil Allah itu lemah atau tidak berkuasa.

BIL : 8
SIFAT WAJIB : IRADAT
MAKNA : Menentukan
SIFAT MUSTAHIL : Allah itu Menentukan segala-galanya. Mustahil Allah Taala itu terpaksa dan dipaksa.

BIL : 9
SIFAT WAJIB : ILMU
MAKNA : Mengetahui
SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu amat mengetahui segala-galanya. Mustahil Allah tidak mengetahui.

BIL : 10
SIFAT WAJIB : HAYAT
MAKNA : Hidup
SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu sentiasa hidup yakni sentiasa ada. Mustahil Allah Taala itu tiada atau mati.

BIL : 11
SIFAT WAJIB : SAMA
MAKNA : Mendengar
SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu tidak tuli (pekak). Mustahil Allah tuli atau tidak mendengar.

BIL : 12
SIFAT WAJIB : BASAR
MAKNA : Melihat
SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu sentiasa melihat. Mustahil Allah Taala itu buta.

BIL : 13
SIFAT WAJIB : KALAM
MAKNA : Berkata-kata
SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu berkata-kata. Mustahil Allah Taala itu tidak bercakap atau bisu.

BIL : 14
SIFAT WAJIB : QOODIRUN
MAKNA : Maha Kuasa
SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu amat berkuasa sifatnya. Mustahil bagi Allah memiliki sifat lemah atau tidak berkuasa.

BIL : 15
SIFAT WAJIB : MURIIDUN
MAKNA : Menentukan
SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu berkuasa menentukan apa yang dikehendakinya. Mustahil sifatnya terpaksa atau dipaksa.

BIL : 16
SIFAT WAJIB : AALIMUN
MAKNA : Maha Mengetahui
SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu maha mengetahui. Mustahil Allah Taala itu jahil atau tidak mengetahui.

BIL : 17
SIFAT WAJIB : HAYUUN
MAKNA : Hidup
SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu Maha Hidup dan menghidupkan alam ini. Mustahil pula Allah itu mati.

BIL : 18
SIFAT WAJIB : SAMI’UN
MAKNA : Mendengar
SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu maha mendengar. Mustahil jika Allah Taala tidak mendengar atau tuli.

BIL : 19
SIFAT WAJIB : BASIIRUN
MAKNA : Melihat
SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu melihat semua kejadian di muka bumi. Mustahil jika sifat Allah itu tidak melihat atau buta.

BIL : 20
SIFAT WAJIB : MUTAKALLIMUN
MAKNA : Maha Berkata-kata
SIFAT MUSTAHIL : Allah Taala itu berkata-kata. Mustahil jika Allah Taala bisu atau tidak boleh berkata-kata.

bala atau bencana h1n1

Filed under: tazkirah — mnour's IMPian @ 8:44 am

Mendengar rebakan penyakit yang melanda dunia sekarang, terkenang mereka yang telah dahulu mencatatkan statistik untuk kita renungi. Menghampiri statistik ini, mereka bergelut dengan maut. Keadaan gangguan pernafasan, penderitaan dan tersiksanya menanggung sakit ini tidak dapat digambarkan sehinggalah menemui ajal. Kalau kita berada di tempat mereka, apa yang kita fikirkan? Ubat? Doa? Siapa penyelamat kita?…..

Setakat hari ini vaksin pencegah H1N1 ntah di mana… Kalau adapun, mampukah? Penyakit ini menyusuri seluruh darah dan anggota, mengganggu salur pernafasan, memberi tekanan perasaan.

Jagalah… elaklah… kawallah… sebelum terlambat.Sanggupkah kita melihat keluarga, anak isteri atau saudara kita berhempas pulas menghadapi detik cemas tersiksa akibat dari penyakit ini?

Allah yang jadikan penyakit ini, manusia tiada kuasa. Allah yang menyembuhkan dan meredakan, manusia tiada kuasa. Upaya ikhtiarlah milik manusia menghadapinya. Tidak kira ia merupakan bala atau bencana. tidak kira ia adalah H1N1 (hati 1, niat 1) punya masalah… yang penting, pengajaran darinya. Bila Allah tegah sesuatu atau sarankan sesuatu, bukan untuk kebaikan orang lain tetapi untuk kita makhluknya. Allah tidak memerlukan amalan kita. Kita yang perlukannya sebagai tiket untuk terus sejahtera di dunia dan akhirat.

buat renungan…atas mereka yang telah pergi, ambillah sebagai pengajaran yang tidak ternilai harganya semampu menghadiahkan pahala dari kejauhan yang tidak mungkin pulang ketemu lagi…

Pulanglah wahai Hati dan Niat kepada yang SATU. H1N1, untuk Yang Satu, tempat tergantungnya sesuatu yang sukar digambarkan… hayat.

Older Posts »

Blog at WordPress.com.